สาระน่ารู้สำหรับเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา  อ่านทั้งหมด

เข้าใจลูกวัย เมื่อเข้า 2 ขวบ

อ่านเพิ่มเติม

DUMEX

ที่มา : DUMEX  วันที่ : 19 Jun 2018

โรคเด็กเล็กที่พ่อแม่ควรรู้ !!!

อ่านเพิ่มเติม

-

ที่มา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยพะเยา  วันที่ : 3 Jul 2017

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องแพนกวิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องลูกเจี๊ยบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ห้องลูกเจี๊ยบ กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ห้องลูกเจี๊ยบ กิจกรรมการฝึกเดิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ห้องกระต่าย กิจกรรม เรียนรู้เรื่อง จำนวน ตัวเลข และ ระบายสีภาพต้นไม้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ห้องเพนกวิน กิจกรรม พิมพ์ภาพจากสีน้ำ และ โมบายสายรุ้ง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเล่นเสรีห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม