RSV โรคร้ายที่คุณพ่อคุณแม่ควรเฝ้าระวัง

สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวในปัจจุบันนี้มีทั้งฝุ่นละออง สารเคมี และเหล่าบรรดาเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆ ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้มาก ยิ่งเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ เพราะเด็กวัยที่กำลัง ระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกายยังไม่แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่ ทำให้ป่วยได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ จึงทำให้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

RSV (Respiratory Syncytial Virus) หนึ่งโรคร้ายที่มีอาการคล้ายไข้หวัด แต่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบได้ ซึ่งโรคนี้จะเป็นไวรัสที่อยู่ในช่วง ปลายฝนต้นหนาว เป็นโรคที่สร้างปัญหารำคาญใจให้กับคุณพ่อคุณแม่เสมอ เพราะเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อ ให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก

ไวรัส RSV เป็นหนึ่งในโรคที่คุณพ่อคุณแม่กังวลใจกันเป็นอย่างมาก โดยจะมีอาการ คือ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก มีเสมหะมาก ไอแรง มีไข้ ซึ่งไวรัส RSV ถือเป็นปัญหาสำคัญที่เสี่ยงเกิดกับเด็กทารกเพราะเด็กทารกยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอ ซึ่งจะทำให้ติดเชื้อได้ง่าย และอาจเกิดอันตรายกับเด็กเพราะเชื้อ RSV สามารถพัฒนาเป็นปวดบวม ปอดอักเสบได้

ในส่วนของการรักษา โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโดยเฉพาะ แต่เมื่อเด็กโตขึ้นระบบภูมิคุ้มกัน ก็จะแข็งแรงขึ้น ไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสกำเริบน้อยลง หรือแม้จะกำเริบขึ้นมาอาการก็ไม่รุนแรงอาจมีแค่น้ำมูก เป็นไข้อ่อนๆ เท่านั้น

สำหรับการป้องกันโรคนี้ ทุกคนในครอบครัวสามารถช่วยกันปฏิบัติ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้ โดยการล้างมือให้ถูกวิธี หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เด็กจะต้องสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงให้เด็กที่คลอดก่อนกำหนดและทารกในช่วงอายุ 1 - 2 เดือนแรกสัมผัส ผู้ที่ติดเชื้อ ทำความสะอาดบ้าน ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เพราะทารกที่ได้รับควันบุหรี่เข้าไปมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส RSV และพบอาการที่รุนแรงได้มากกว่า

จะเห็นได้ว่าการที่จะเกิดโรคส่วนใหญ่เกิดจากตัวเราล้วนๆ ไม่ป้องกันตัวเองละเลยในเรื่องของสุขอนามัย ถ้าเรารักษาตัวเองและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีก็จะทำให้เรานั้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ
ที่มา http://www.hc-hospital.com/line-rsv.html

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nittaya.nu วันที่: 15 Nov 2020 14:21